Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Przewozimy materiały niebezpieczne prawie wszystkich klas ADR na terenie całej Europy, z wyłączeniem materiałów radioaktywnych oraz wybuchowych.

Wykaż przewożonych klas ADR:

 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Przewóz materiałów uznanych za niebezpieczne - ADR - wymaga stosowania szeregu zasad określonych w międzynarodowej konwencji ADR; co za tym idzie, wyposażenia pojazdów, przeszkolenia personelu, odpowiedniego zabezpieczenia ładunku i spełnieniu norm prawnych - co zapewnia nasze przedsiębiorstwo.

Rygorystyczne przepisy określają warunki: oznakowania towaru, sposobu opakowania, transportu, przechowywania, środków bezpieczeństwa przewozu i obrotu. Wychodząc na przeciw europejskim wymaganiom nasza firma posiada certyfikat Ministerstwa Transportu - Doradcy ds. transportu materiałów niebezpiecznych ADR-DGSA, zgodnym z dyrektywą Unii Europejskiej.

Obsługujemy wielu wiodących producentów chemii przemysłowej i gospodarczej oraz partnerów spedycyjnych z całej Europy.